Projectes

Tala d'arbres al Tibidado

23/06/2022

Aquest treball va consistir en la tala de tres cedres morts al parc d'atraccions del Tibidabo. La causa de la mort va ser la remodelació del sòl on estaven situats els arbres. Antigament era de terra i es va canviar a llamborda. El punt fonamenti va ser que en canviar de terra a llamborda l'arbre, […]

Neteja de vegetació d'una parcel·la

23/06/2022

Aquest projecte va consistir en una sèrie de treballs de neteja repobla enfocada en una parcel·la específica. Era necessària deixar-la ben acomodada, plana i segura, per a poder procedir a la construcció d'un habitatge unifamiliar en aquest mateix terreny. La parcel·la en qüestió havia estat acabada de comprar i no havia estat prèviament acomodada per […]

Neteja i poda en una comunitat de veïns

23/06/2022

El projecte que aquí presentem va consistir en la neteja de branca seca per a una àrea veïnal. En aquest cas, l'objectiu del treball anava enfocat a evitar la caiguda d'aquestes branques seques per a poder evitar accidents. Aquesta possibilitat de risc es devia al fet que l'arbre es trobava en una zona comunitària on […]

crossmenu